Slovenske Novice so spremenile svojo podobo in nova podoba zahteva novo obleko.